Werkwijze

In eerste instantie zal een inventarisatiegesprek plaatsvinden. Hierbij geven wij aan de hand van uw wensen aan in hoeverre wij u van dienst kunnen zijn.

Bij uw akkoord maken we aan de hand daarvan voor u een opdrachtovereenkomst met daarin de kostenbegroting. Bij grotere opdrachten kunnen in de opdrachtovereenkomst een aantal stappen (deelopdrachten) worden opgenomen. In dat geval kan na elke stap een evaluatiemoment plaatsvinden, waarbij de overeenkomst eventueel kan worden beŽindigd.

In het geval van een continue samenwerking waarbij Acterim B.V. uw personeelafdeling bijvoorbeeld ontlast of ondersteunt op het gebied van pensioenen kan ook worden gekozen voor een vaste prijs per periode.

Via "Contact" kunt u ons benaderen voor een inventarisatiegesprek of meer informatie.

Ghandi (8K)
"It is unwise to be too sure of one's own wisdom. It is healthy to be reminded that the strongest might weaken and the wisest might err"
Mahatma Gandhi (1869 - 1948)