Tarieven

Voor het eerste inventarisatiegesprek en het maken van de opdrachtovereenkomst betaalt u niets.

De kostenbegroting in de opdrachtovereenkomst is gebaseerd op een geschat aantal uren maal een uurtarief. Op het eind van elke maand worden de werkelijk gemaakte uren in rekening gebracht. Daarbij worden de onderstaande uurtarieven exclusief BTW gehanteerd.

Werkzaamheden Tarief
Advies € 150,00
Actuariële berekeningen € 150,00
Administratieve werkzaamheden € 75,00
Reistijd incl. kilometers € 75,00

Indien u liever zekerheid heeft over de werkelijke kosten, dan kan een vaste prijs voor de opdracht overeen gekomen worden. De hoogte van de prijs is in dat geval afhankelijk van een voorzichtig geschatte tijdsinspanning.

Ford (1K)
"If money is your hope for independence you will never have it. The only real security that a man will have in this world is a reserve of knowledge, experience, and ability"
Henry Ford (1863 - 1947)